Apgrozāmo līdzekļu naudas plūsmas problēmas ir viens no galvenajiem iemesliem uzņēmuma slēgšanai. Debitoru maksājumi var aizkavēties, bet kreditorus attaisnojumi neinteresē. Rezultātā pat šķietami veiksmīgi uzņēmumi var nonākt bankrota priekšā, ja nespēj saplānot savu naudas plūsmu. Viens no veidiem kā mēģināt izvairīties no šādas iespējas ir overdrafts uzņēmumiem jeb kredītlīnija. Ar šī pakalpojuma palīdzību uzņēmumi var justies drošāk gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās. Izmantojot overdraftu, uzņēmumi paveras šādas iespējas:

 • naudas plūsmas optimizēšana
 • sadarbība ar piegādātājiem, kas nepiedāvā atliktos maksājumus
 • tirdzniecība ar jaunu preču grupā
 • krājumu nodrošināšana
 • izdevīgāki apmaksas noteikumi klientiem
 • termiņš līdz 2 gadiem
 • iespēja atmaksāt jebkurā brīdi pilnībā vai pa daļām
 • summa atkarīga no izlietojuma mērķa un aizņēmēja finanšu stabilitātes

Pieteikties pakalpojumam var ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, taču jāņem vērā, ka kredītiestādes neapstiprina visus pieteikumus. Iespēju izmantot šo pakalpojumu piedāvā visas lielākās Latvijas komercbankas, t.sk. SEB, Citadele un Swedbank. Katrai ir savi individuāi nosacījumi aizdevuma izsniegšanai, taču attiecībā uz dokumentiem prasības ir gandrīz vienmēr vienādas. Kredītiestādes vēlas pārliecināties par uzņēmuma finanšu plūsmu, stabilitāti un iespējamo izaugsmi. Vajadzīgie dokumenti:

 • gada pārskats (par 2 gadiem)
 • pārskata gada finanšu pārskats par attiecīgo termiņu ( 3 – 9 mēneši)
 • PVN deklarācija par pēdējiem 2 taksācijas gadiem;
 • PVN deklarācija par aktuālā gada mēnešiem (pārskata gada mēnešiem)
 • svarīgāko bilances posteņu atšifrējums
 • nodrošinājuma vērtējums (ja tiek prasīts)

Ja izvēlēts neliels kredītlimits un līdzšinējā sadarbība ar banku vairāku gadu garumā ir bijusi veiksmīga, nodrošinājums var netikt prasīts. Visos pārējos gadījumos, kā arī situācijās, kad vajadzīgs lielāks overdrafts, kredītiestāde var prasīt nodrošinājumu. Par nodrošinājumu visbiežāk kalpo nekustamais īpašums, komercķīla, galvojuma līgumi, retāk komerctransporta ķīlas.

Kā pieteikties overdraftam uzņēmumiem ?

Uzņēmumi var pieteikties overdraftam savā bankā vai kādā citā Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Tā kā dokumentu apjoms, kas var tikt prasīts darījuma noformēšanai ir salīdzinoši liels, ir jārēķinās ar vairākām dienām vai nedēļām. Ātrāk šī procedūra noris tieši savā bankā, jo viņiem ir vieglāk pārliecināties par klientu naudas plūsmu.

5 / 5. 2