Uzņēmējdarbībā uzticamība starp darījuma partneriem ir augstākā prioritāte. Lai arī reputācija var būt pozitīva, tomēr aktuālā situācija var būt neapmierinoša. Stiprinot uzņēmējdarbības vidi Latvijā nodokļu parādnieki tiek apkopoti un to saraksts ir pieejams publiski. Dati apkopoti par juridiskām personām un privātpersonām – saimnieciskās darbības veicējiem.

Kā atrast nodokļu nemaksātājus – parādniekus ?

Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 2013. gada 1. aprīļa nodrošina brīvu pieeju informācijai par nodokļu parādniekiem. Lai nokļūtu šajā sarakstā parāda kopējai summai ir jāpārsniedz 150 eiro. Informācija netiek publiskota par situācijām, kad nodokļa maksātājs ir vienojies ar VID par nodokļa atmaksas pagarināšanu, atlikšanu vai sadalīšanu noteiktos termiņos.

Ziņas par nodokļu parādniekiem ir apkopota elektroniskā datu bāzē. Lai noskaidrotu aktuālo situāciju ir jāzina cilvēka vārds, uzvārds un personas kods, bet attiecībā uz juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs. Iegūtā informācija ļauj izdarīt pilnvērtīgākus secinājumus par darījuma partnera finansiālo stāvokli un pasargā no nevajadzīgiem riskiem.

Nodokļu parādnieku reģistrs

VID uzturētais nodokļu parādnieku reģistrs ir pieejams bez maksas. Informācija tiek regulāri atjaunota. Lai gūtu atbildes par nodokļu maksātāja statusu, ielūkojieties šajā vietnē – https://www6.vid.gov.lv/vid_pdb/npar

Iespējāmās atbildes no datu bāzes:

  • Uzņēmums vai fiziskā persona (saimnieciskās darbības veicējs) nav reāls (nav oficiāli reģistērts) – “Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviens nodokļu maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs”.
  • Komersantam  nav parādi – “Nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, vai nodokļu (nodevu) parāda summa ir mazāka par 150 € “
  • Komersantam ir parāds (ilustratīvs piemērs par AS “Dzintars”) – “2016.gada augusta 26.datumā nodokļu maksātājam “Akciju sabiedrība “DZINTARS” 40003040607″ ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds 2879504.74 euro apmērā”.

Šo parādnieku reģistru nevajadzētu jaukt ar citiem publiski pieejamiem reģistriem. Piemēram, privātpersonu uzturētais parādnieku registrs ietver informāciju par cilvēkiem, kas ir kavējuši parādsaistību izpildi pret komersantiem, nevis valsti.

Lielākie nodokļu parādnieki Latvijā

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju,  2016. gada 12. augustā 100 lielākie nodokļu nemaksātāji valstij bija parādā 293,187 miljonus eiro. Var rasties jautājums, kā šādi cilvēki var būt uz brīvām kājām un turpināt darboties ? Atbilde ir meklējama Latvijas likumdošanas īpatnībās. No vienas puses tas ir nepareizi, bet no otras – nodokļu parādi var izveidoties arī legālas uzņēmējdarbības rezultātā. Situācijās, kad saimnieciskajā darbībā tiek ciesti zaudējumi vai uzņēmējdarbība nesokas, nodokļu parādi var izveidoties ļoti ātri. Precīzas ziņas par parāda iemesliem konkrētam uzņēmuma zina vienīgi VID un tas netiek publiski atšifrēts.

Latvijas nodokļu parādnieki TOP 20

NMR kods Nodokļu maksātāja nosaukums Aktuālie parādi (tūkst. euro)
40003705612 TENDEM NEMAN SIA 43190,78
40103491105 M4U SIA 33587,05
7106112353 JAKOVĻEVS JEVGEŅIJS 19160,4
40003290737 AVT NAFTA SIA 9555,22
2107210606 MITROFANOVS VADIMS 8972,98
50003008031 KRĀSAINIE LĒJUMI AS 8416,08
44103056916 ECO TYRE BALTICS SIA 8348,66
40103622923 FUTURE VISION SIA 5609,27
50103782821 MEMBRANT SIA 5494,64
25106310703 ŠAPUROVS JURIJS 4076,75
50003316671 COBOLD SIA 4072,18
12106412723 MINGAZETDINOVS ĒRIKS 3615,27
40103452771 HEIRESS SIA 3473,48
24056513064 DANENGIRŠS ANDREJS 3468,73
40003819539 MDR SIA 3319,95
40003835942 ALUMINIUM PRODUCTION SIA 3140,84
40103382629 H9L SIA 3035,55
40003040607 DZINTARS AS 2926,91
40103833026 ARTVES SIA 2902,79
40103815016 RAFLEKS SIA 2858,22

Informācija atjaunota 2016. gada 12. augustā

Aktuālo informāciju par Top 100 nodokļu parādniekiem Latvijā Jūs vienmēr varat uzzināt VID mājaslapā – https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=1296&hl=1&lIzveleId=1058

Novērtējums un secinājumi

Nodokļu nemaksāšana Latvijā ir salīdzinoši izplatīta, bet mēs šajā ziņā neesam unikāli. Arī Rietumeiropas valstīs tieši izvairīšanās no nodokļiem ir viens no izplatītākajiem noziegumiem. Ikviens vēlas ietaupīt un ietaupīt uz nodokļu rēķina daudziem šķiet visvienkāršāk. Valsts gan tā nedomā un par izvairīšanos var draudēt arī kriminālatbildība.

Interesanti, ka cilvēki, kuriem ir izveidojies nodokļu parāds var turpināt savu uzņēmējdarbību. Reizēm tas notiek oficiāli, reizēm slēpjoties aiz cita vārda. Nodokļu nemaksātājiem gan būtu jāatceras, ka izvairoties no saistību pildīšanas un iedzīvojoties uz valsts rēķina cietēji ir visi pārējie valsts iedzīvotāji. Iespējams, viens no variantiem būtu aizliegt veikt uzņēmējdarbību vismaz uz noteiktu laiku cilvēkiem, kas apzināti un ļaunprātīgi izvairās no nodokļu nomaksas. Finanšu jomā ar cilvēkiem, kas neievēro saistības (apzināti vai neapzināti) tiek ierobežota sadarbība. Aizdevums ar negatīvu kredītvēsturi ir pieejams grūtāk un daudzos gadījumos to saņemt nav iespējams. Nodokļu jomā tik stingri noteikumi vēl nav ieviesti, līdz ar to cilvēki, kas valstij ir parādā miljonus nereti turpina savu profesionālo darbību, bet īpašumus un aktīus jau iepriekš ir pārrakstījuši uz tuvinieku vārda. Atsevišķos gadījumos šos aktīvus ir iespējams atgūt, bet vairumā gadījumu tas nenotiek.

4.8 / 5. 5