Aizsargājot Jūsu privātumu un datu drošību esam sagatavojuši KREDIT privātuma politiku. Pirms lietot šo resursu aicinam iepazīties ar privātuma politikas nosacījumiem, lai objektīvā pieņemtu lēmumu par mūsu portāla turpmāko lietošanu. KREDIT privātuma politika paredz šādus nosacījumus:

  • Dati, ko Kredit.lv saņem no lietotājiem tiek izmantoti tikai un vienīgi portāla darbības uzlabošanai. Tas nozīmē, ka dati netiek nodoti trešajām personām.
  • Lietotāju datu apkopošana noris izmantojot trešo pušu statistikas apkopošanas programmas. Tās ļauj iegūt informāciju par apmeklējuma avotiem, apskatītajām lapām un sadaļām, taču neuzrāda ip adresi. Iegūtā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu mūsu portāla darbību. Jūs varat atspējot šādu programmu lietošanas iespējas, atspējojot sīkdatņu izmantošanu sava interneta pārlūka iestatījumos. Jārēķinās, ka šādā gadījumā var tikt apgrūtināta iepēja izmantot portāla funkcionalitāti pilnā apmērā.
  • Portāla darbība tiek uzturēta no ieņēmumiem par reklāmu un šeit apkopotie kreditori daudzos gadījumos pastarpināti maksā atlīdzību par lietotājiem, kas nokļūst viņu vietnēs caur mūsu portālu. Uzspiežot uz kāda attēla vai teksta saites, kas aizved uz trešajām vietnēm, lietotāji nokļūst resursā, kur spēkā ir cita privātuma politika. Mēs nevaram ietekmēt šo vietņu privātuma politiku, līdz ar to katrs lietotājs ir pats personīgi atbildīgs par darībām, ko veic atrodoties trešo pušu vietnēs.
  • Portāla veidotāji patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī. Katrs apmeklētājs var pēc saviem apskatiem pārlūkot informāciju šajā sadaļā, lai pārliecinātos, ka privātuma politikā nav veiktas izmaiņas. Būtisku izmaiņu gadījumā publicēsim atsauci uz izmaiņu veikšanas datumu un laiku.
  • Izmantojot Kredit informāciju Jūs apliecinat, ka esat iepazinušies ar privātuma politiku un piekrītat tās nosacījumiem.