Gribi atpūsties? Plāno atvaļinājumu, bet nezini, cik saņemsi? Nav nemaz tik sarežģīti.

Latvijā katram pilnu darba laiku strādājošajam Latvijā pienākas atvaļinājums – vismaz 4 nedēļu garumā. Par šo atpūtas laiku darba devējs izmaksā atvaļinājuma naudu.

Kā aprēķina atvaļinājuma naudu?

Cik daudz naudu saņemsiet, dodoties atvaļinājumā nosaka līdzšinējā darba alga. Saskaņā ar Darba likuma 75. pantu atvaļinājuma nauda tiek rēķināta no vidējās izpeļņas par pēdējiem 6 kalendāra mēnešiem.

Kas tiek iekļauts vidējā izpeļņā?

Vidējā izpeļņā par pēdējiem 6 mēnešiem ietilpst:

·         darba alga,

·         piemaksas pie algas, t.sk. virsstundu apmaksa (saskaņā ar līgumu, koplīgumu vai likumiem, MK noteikumiem),

·         prēmijas.

Izmaksājamās atvaļinājuma naudas apmēru aprēķina atvaļinājuma dienu skaitu reizinot ar iepriekšējā perioda vidējo izpeļņu dienā, retāk stundās.

Kas neietilpst atvaļinājuma naudas aprēķinā?

Rēķinot, cik liela būs atvaļinājuma nauda tajā netiek iekļautas:

·         atvaļinājuma dienas (pēdējo 6 mēnešu laikā) un izmaksātā atvaļinājuma nauda.

Piemērs:

Pēdējos 6 mēnešus cītīgi strādājāt un saņēmāt arī dažādas piemaksas. Atvaļinājuma nauda sanāk lielāka nekā alga. Izlēmāt to sadalīt pa 2 mēnešiem – 1) maija pēdējās 2 nedēļas un 2) jūnija pirmās 2 nedēļas.

Par maiju saņemsiet atvaļinājuma pabalstu saskaņā ar iepriekš aprakstīto kārtību. Jūnija atvaļinājuma naudas aprēķinā turpretim netiks iekļautas summas, ko saņēmāt par atvaļinājumu maijā. Tas nozīmē, ka pabalsta saņemšana neļauj jūnijā saņemt vairāk nekā maijā.

Kam pienākas atvaļinājuma nauda?

Saņemt atvaļinājuma pabalstu drīkst ikviens darbinieks, kas ir nostrādājis vienā darbavietā vismaz 6 mēnešus.

Savstarpēji vienojoties, atvaļinājumā var doties arī pirms nostrādātiem 6 mēnešiem.

Darba likuma 149. pants, ka ikgadējā atvaļinājuma garums ir vismaz 20 darba dienas. Šajā periodā netiek ieskaitītas svētku dienas.

Izmantot visu reizē vai pa daļām?

Vienai atvaļinājuma daļai ir jābūt vismaz 2 nepārtrauktu nedēļu garumā. Visu pārējo drīkst sadalīt kaut vai pa 1 dienai.

Kā ir praksē? Dzīvē mēs redzam, ka atvaļinājums tiek sadalīts arī īsākos posmos vai arī ilgstoši vispār netiek izmantots. Teorētiski arī šādās situācijās darbiniekam ir jāizmanto atvaļinājums vismaz 2 nedēļu garumā tekošajā kalendāra gadā. Ja atvaļinājums tiek pārcelts, darbiniekam ir jāpiekrīt tā pārcelšanai uz nākamo gadu rakstiski.

Reizēm uzņēmuma specifika tomēr neļauj ilgstoši iet atvaļinājumā vai arī uzņēmuma īpašnieks to nedara. Ja darbinieks izlemj pārtraukt darba attiecības, darba devējs izmaksā viņam naudu par neizmantoto atvaļinājumu. Reizēm tā var būt naudas atlīdzība par 5 un vairāk gados neizmantoto atvaļinājumu.

Kurā datumā tiek izmaksāta atvaļinājuma nauda?

Vairumā gadījumu Latvijā tiek īstenoti divi atvaļinājuma pabalstu izmaksas varianti:

·         naudu izmaksā vienu dienu pirms atvaļinājuma,

·         atvaļinājuma naudu izmaksā tajā pašā datumā kā ikmēneša algu.

Darbiniekam ir tiesības vienoties ar darba devēju par individuāliem nosacījumiem.

Bonusi un papildus piemaksas

Iepriekš minētie atvaļinājuma pabalsta aprēķini ir balstīti Darba likumā. Tajā pašā laikā uzņēmumi un valsts iestādes drīkst darba līgumā paredzēt labākus nosacījumus.

Piemēram, daļā uzņēmumu, ejot atvaļinājumā tiek izmaksāta 13. alga. Tas nozīmē, ka darbinieks saņem gan algu, gan atvaļinājuma naudu. Būtībā tās ir 2 algas vienlaicīgi. Par iegūto naudu ir iespējams realizēt kādu ilgāk plānotu ieceri vai veikt dārgākus pirkumus. Tāpat ir iespējams noteikt arī cita veida bonusus un piemaksas.

4.5 / 5. 6