2020. gadā kredītsaistību izpilde reti, kad ir viegla, taču to var izdarīt. Pat tad, kad liekas, ka viss ir zaudēts –  maksātnespēja nodrošina, ka parādnieks atbrīvojas no visām saistībām un var sākt dzīvi no jauna. Kreditoriem, protams, nepatīk privātpersonas maksātnespējas process, jo aizņēmējs kļūst brīvs no parādiem, bet aizdevējs paliek zaudētājos. Turpinājumā aplūkosim maksātnespējas procesu, tā ierobežojumus, plusus, mīnusus, kā arī izpildes priekšnosacījumus.

Kādēļ tika ieviesta maksātnespēja?

Pirms pieteikt bankrotu, pārbaudiet vai iespējams apvienot kredītus un samazināt izmaksas.

Pēc “treknajiem gadiem” Latvijā sekoja sāpīga piezemēšanās. Samazinājās darba vietas, tika likvidēti daudzi uzņēmumi un vairāki simti tūkstoši iedzīvotāju emigrēja. Viens no iemesliem tik nopietnām sekām bija nekontrolēta kreditēšanas politika, kuras rezultātā īpašumu cenas tika mākslīgi uzpūstas. Samazinoties ienākumiem, ļoti daudzi kredītņēmēji vairs nespēja segt saistības. Nespējot pildīt saistības, viņi tika iekļauti parādnieku reģistros, taču turpināja cīnīties. Bankas izveidoja meitasuzņēmumus, pārpirka īpašumus par lētu naudu un vēlāk tos ar peļņu pārdeva. Aizņēmēji turpretim zaudēja īpašumus un vēl palika parādā kredītiestādēm, jo īpašumu cena tika novērtēta daudz zemāka nekā to iegādes brīdī un starpība bija jāsedz parādniekam.

iespējams, ilgu laiku daži uzskatīja, ka ātrie kredīti ar sliktu kredītvēsturi būs glābiņš, taču tā bija kļūda. Nebanku kreditori ieviesa stingrākas prasības un to piedāvātā finansējuma apjoms bija niecīgs. Rezultātā lielai daļai kredītņēmēju de facto un de jure reāli iestājās bankrots un, lai nodrošinātu šo cilvēku iespējas atgriezties ekonomikas apritē valstī tika ieviesta privātpersonas maksātnespējas procedūra. Pasludinot maksātnespēju, parādniekam ir iespēja likumīgā ceļā atbrīvoties no parādiem un kreditoriem vairs nav tiesības pieprasīt ne pamatsummu, ne procentu maksājumus un soda naudas.

Uzreiz jāsaka, ka ne visi kredītņēmēji ir tiesīgi izmantot šo pakalpojumu (skat. zemāk), jo pastāv dažādi ierobežojumi, turklāt atsevišķās situācijās izdevīgāka pat varētu būt pārkreditācija vai kredītu refinansēšana. Tajā pašā laikā Latvijā likumīgi bankrotējuši ir jau vairāki tūkstoši cilvēku un to skaits varētu būt vēl lielāks, ja vien būtu izpratne par procedūras jēgu un nozīmību. Pasaulē šī procedūra ir pazīstama jau gadiem un nodrošina, ka cilvēks nemēģina slēpt patiesos ienākumus, kas tiek gūti, nemaksājot nodokļus, un var kļūt par pilntiesību sabiedrības locekli. Tas ir izdevīgi gan valstij, gan pašam cilvēkam, tādēļ ir vērts veltīt laiku, lai iepazītos ar informāciju detalizētāk un izvērtētu šī risinājuma priekšrocības.


Atbilstības nosacījumi

Uzsākt bankrota procedūru Latvijā var ikviens, kurš ir pārliecināts, ka nespēs atmaksāt naudu šādās situācijās:maksātnespēja un bankrots ir iespējams no 5000 eiro parāda

 • parāda summa vismaz 5000 eiro un iestājies parāda izpildes termiņš;
 • parāda summa vismaz 10000 eiro un parāda izpildes termiņš iestāsies gada laikā
 • esat reģistrējies kā nodokļu maksātājs (darbinieks, darba devējs, pašnodarbinātais, bezdarbnieks) un dzīvojis Latvijā vismaz pēdējos sešus mēnešus;
 • papildus nosacījums – parādniekam ir jāieskaita maksātnespējas administratora bankas kontā depozīts 2 minimālo mēnešalgu apmērā (šobrīd – 860 eiro) un jāapmaksā tiesas valsts nodeva (71,4 eiro) un lietas skatīšanas nodeva (4,70 eiro).

 


Maksātnespējas process – uzsākšana

Kad privātpersonas maksātnespējas kritēriji izpildās un vēlaties uzsākt procedūru Jums ir jāvēršas tiesā ar iesniegumu, kurā detalizēti jānorāda nepieciešamā informācija, kā arī jāpievieno dažādi dokumenti. Ņemot vērā, ka pieteikuma aizpildīšana ir mazliet sarežģīta, ir vērts pirms tam konsultēties ar kompetentu juristu.

Privātpersonas makātnespējas pieteikumā tiesai jāietver šādu informācija:

 • vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta;
 • visu neizpildīto parādsaistību summa;
 • iemesli, kādēļ nespējat pildīt parādsaistības;
 • visas parādsaistības, kuru izpilde iestāsies gada laikā (ja tādas ir);
 • parādnieka un laulātā kopējā kustamā un nekustamā manta;
 • jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka ir apmaksāta valsts nodevas un tiesas izdevumi, iemaksāta nauda maksātnespējas administratora depozītā;
 • jāpievieno dokumenti, kas apliecina pieteikuma pamatojumu (izziņas, kreditoru brīdinājumi, tiesu spriedumu, izziņas par ienāumiem, nodokļu maksātāja statusu, deklarēto dzīvesvietu, piederošo kustamo un nekustamo mantu, tiesu izpildītāju paziņojumi u.c. informācija.

Maksātnespējas procesa norise

 • Pēc pieteikuma saņemšanas tiesa izskata saņemto informāciju un dokumentus aptuveni astoņu dienu laikā. Dokumenti tiek vērtēti neklātienē, t.i. rakstveida procesā bez nepieciešamības personīgi ierasties tiesā. Maksātnespējas process sastāv no divām daļām – a) bankrota procedūra (kustamo, nekustamo mantu pārdošana, b) saistību dzēšanas procedūra.
 • Izsludinot maksātnespējas procedūru tiesa apstiprina saistību dzēšanas plānu un ieceļ maksātnespējas administratoru, kas pusgada laikā pārdod parādnieka mantu. Pārdota tiek gan kustamā manta, gan nekustamie īpašumi. Izņēmums ir tās mantas, kuras nav lietderīgi pārdot un ir vajadzīgas darbam, taču viss atkarīgs no administratora darbības. Mantu pārdošana ilgst vidēji 6 mēnešus, bet, ja mantas nav, tad bankrota procedūra noslēdzas orientējoši 2 mēnešos.

Pēc bankrota procedūras turpinās privātpersonas saistību dzēšanu, kas atkarībā no parādu apjoma var ilgt no 1 līdz 3 gadiem. Šajā periodā parādnieks maksā 1/3 no saviem ienākumiem kreditoriem saskaņā ar tiesas apstiprināto saistību dzēšanas plānu. (Plānu gatavo parādnieks vai tā pārstāvji un tas tiek apstiprināts bankrota procedūras laikā. Par papildus samaksu plānu var sagatavot arī maksātnespējas administrators.)

Maksātnespējas procesa laikā parādnekam ir pienākums segt administratora izdevumus, kas saistīti ar konkrēto procesu. Pie šādiem izdevumiem pieder nekustamā īpašuma novērtēšana, sludinājuma publicēšana, pasta sūtīšana u.c. izdevumi. Par to gan nevajadzētu baidīties, jo šīs summas nav tik lielas, lai atturētu kādu no maksātnespējas procesa realizācijas.

Situācijās, kad parādnieks nepilda saistību dzēšanas plānu vai rodas kādi būtiski ierobežojumi saistību plāna izpildei, process var tikt pārtraukts bez saistību dzēšanas. Galējo lēmumu par privātpersonas maksātnespējas procesa pabeigšanu pieņem tiesa, balstoties uz parādnieka, kreditora vai administratora iesniegtā pieteikuma.

Papildus informācija par procesa norisi

Ja saistību dzēšanas procedūras periodā parādnieks zaudē algotu darbu vai ir kļuvis darbnespējīgs, tiesa var uz laiku līdz vienam gadam uz pusi samazināt saistību plānā paredzētos parādnieka maksājumus kreditoriem. Šāda iespēja katram parādniekam tiek dota tikai vienu reizi.

Situācijās, kad parādos iekūlušies vairāki ģimenes locekļi, piemēram, vīrs un sieva ir iespējama arī ģimenes maksātnespēja. Tas ļauj ietaupīt uz administratora atlīdzības rēķina, jo nodeva būs jāsedz tikai vienu reizi.

Maksātnespējas saistību dzēšanas procedūra nav iespējama divos gadījumos. Pirmkārt, situācijā, kad parādnieks ir apzināti slēpis savus patiesos ienākumus un maldinājusi par savu mantisko stāvokli. Otrkārt situācijās, kad parādnieks iepriekšējo trīs gadu laikā jau ir izmantojis maksātnespējas procedūru vai pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa apzināti ir slēdzis darījumus, kas noveda līdz maksātnespējai un radīja zaudējumus kreditoriem. Attiecībā uz pēdējo ierobežojumu, jāņem vērā, ka tiesa vērtē dokumentus un liecības un kreditoriem būtu jāpierāda kredītņēmēja vaina. Jebkurā gadījumā ikvienam, kas nonācis situācijā, kad vairs nespēj segt parādsaistības ir vērts rūpīgi izvērtēt maksātnespējas procesa sniegtās priekšrocības.

Alternatīvi risinājumi maksātnespējai

Aizņēmējam, kuriem ir lieli parādi un nepieder nekustamais īpašums vai citas vērtīgas mantas reizēm sastopas ar kredītiestāžu lielāku pretimnākšanu. Apstākļos, kad bankas saprot, ka maksātnespējas procesa laikā saņems vien “kapeikas” var piedāvāt klientam atlaist lielāko daļu parāda. Tas ļauj bankām atgūt lielāku daļu no aizdevuma. Šī šķietamā labvēlība var parādīties brīdī, kad tiesā tiek iesniegts maksātnespējas pieteikums un bankas saņem informāciju par šo notikumu.

Pirms pieņemt banku piedāvājumu, jāizvērtē šādi faktori:

 • vai kredītiem nav galvotājs – kāda būs ietekme maksātnespējai uz galvotāju? Bankas parasti apgalvo, ka vērsīsies pret privātpersonas maksātnespēja Latvijā ir iespējama jau vairākus gadusgalvotāju, taču ne vienmēr tas ir iespējams, jo tiesa var lemt, ka tiek dzēstas arī galvotāja saistības (konsultējieties ar juristu).
 • vai Jums ir parāds tikai vienā bankā, uzņēmumā? Ja noslēgsiet līgumu ar vienu kredītiestādi, iespējams, ka citas neizrādīs šādu pretimnākšanu un būsiet spiesti maksāt tām “pēc pilnas programmas”.

Papildus jāņem vērā, ka daudzos gadījumos VID var traktēt banku atlaisto parādu kā dāvinājumu un liek parādniekam samaksāt valstij 15% no dāvinājuma summas. Ja Jūsu parāds bija 50 tūkstoši eiro un atlaisti tiek 40 tūkstoši eiro, tad valstij nāksies samaksāt 6 tūkstošus eiro, kas ir vairāk nekā parasti izmaksā maksātnespējas procedūra.

Detalizētāku informāciju par bankrota procedūru Jūs varat iegūt, izlasot Maksātnespējas likumu.

Dzīve pēc bankrota 

Pēc plāna izpildes tiek dzēsti visi kredītņēmēja parādi un tiek atjaunota maksātspēja. Cilvēks kļūst brīvs no iepriekšējiem parādiem un var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, neraizējoties par kreditoru iepriekšējām prasībām, jo tās vairs nav spēkā. Izņēmums ir atsevišķi parādi, uz kuriem neattiecas maksātspējas process t.i. administratīvie sodi, kriminālsodi, uzturlīdzekļi, kompensācijas par radīto kaitējumu, prasījumi no neatļautas darbības. Ziņas par izieto maksātnespējas procesu būs redzamas vēl vairākus gadus. Tas nozīmē, ka, piemēram, saņemt kredītlīniju nebūs iespējams, bet, vai to maz vajag?

Tiem, kuri vēl domā par to, vai maksātnespēja ir piemērotākais risinājums, kā tikt vaļā no parādiem – sāciet rīkoties. Jau šobrīd Jums, visticamāk, ir sabojāta kredītvēsture un nav iespējas paņemt kredītu, taču tas vēl nav pasaules gals. Jebkura kavēšanās tikai attālina sitācijas risinājumu. Maksātnespējas process ir saistīts ar zināmām izmaksām un prasīs laiku, taču, ja nerīkosieties tagad pēc pāris gadiem būsiet turpat, kur šobrīd. Drosmīgajiem pieder pasaule. Rīkojieties.

4.3 / 5. 43