Kas ir faktorings un kādas ir tā priekšrocības ?

Faktorings Latvijā nav plaši lietots, taču tā popularitātei ir tendence pieaugt. Savā būtībā faktorings ir aizdevums uzņēmuma pret debitora parādiem. Aizņēmums tiek garantēts ar vēl neapmaksātajiem rēķiniem par precēm un pakalpojumiem. Nekustamā īpašuma vai pamatlīdzekļu ķīla nav vajadzīga. Šādu iespēju Latvijā piedāvā lielo banku meitassabiedrības – līzinga sabiedrības – juridiskām personām, ar kurām laika gaitā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība. Lai pretendētu uz faktoringa līgumu komersantam ir jāspēj pierādīt pastāvīgu un uzticamu naudas plūsmu. Jaunam uzņēmējam, kas vēl tikai sāk savu darbību pretendēt uz faktoringu bez papildus ķīlas ir nereāli, jo viņa biznesa rentabilitāte nav prognozējama.

Faktoringa jēga un norise

Uzņēmējiem, kas darbojas apkalpojošā sfērā un tirdzniecībā norēķināšanās par precēm nereti notiek ar pēcapmaksu. Tas nozīmē, ka, pārdodot preces, nauda kontā var ienākt pēc 14, 30 vai pat 90 dienām. Šādā situācijā komersantam, kam nav izveidoti pastāvīgi uzkrājumi var rasties problēmas ar naudas plūsmas nodrošināšanu. Privātpersonas, kam ir līdzīgas problēmas var izmantot kredītkarti vai kredītlīnijas iespējas, taču ar uzņēmumiem ir citādi. Viņu apgrozījums var sasniegt pat vairākus desmitus, simtus tūkstošus, retāk miljonus. Aizkavējušies debitoru maksājumi šādā veidā var sagraut pat visstabilāko biznesu un, lai tas nenotiktu var tikt izmantots faktorings.

Pieņemot, ka faktoringa pakalpojumi tiktu atcelti, liela daļa uzņēmumu vairs nevarētu piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus ar pēcapamaksu. Šādā situācijā sadarbība ar jauniem un pat jau esošiem klientiem būtu problemātiska. Atliek vien iedomāties par importa eksporta darījumiem, kur preces tiek sūtītas uz citu valsti. Ja līzinga sabiedrība vai banka atsaka faktoring apakalpojumus, uzņēmumam ir jābūt ar ļoti, ļoti dziļām kabatām, lai varētu nodrošināt biznesa turpmāku pastāvēšanu.

Uzreiz jāsaka, ka faktorings nav bezmaksas pakalpojums un katram uzņēmumam, kas vēlas to izmantot ir jārēķinās ar papildus izmaksām. Tajā pat laikā tas var būt būtiski izdevīgāk nekā strādāt, staigājot pa naža asmeni. Reālā dzīvē par faktoringa izmantošanu ir jāmaksā vidēji 1 – 2 procentu komisija un vēl 7 – 10 procenti gadā. Lai saprastu procesu no A līdz Z aplūkosim vienkāršu piemēru.

  • Pārdevējs pārdod preces ar pēcapmaksu vairākiem pircējiem.
  • Rēķinu kopijas tiek nogādātas faktoringa uzņēmumā.
  • Līzinga sabiedrība apmaksā rēķinus 80 līdz 90% apmērā no kopējās summas un izraksta komersantam savu rēķinu.
  • Pircēji apmaksā rēķinus Pārdevējam un Pārdevējs pārskaita visu no Pircējiem saņemto naudu līzinga sabiedrībai.
  • Faktoringa devējs atmaksā Pārdevējam starpību, atrēķinot savus procentus un komisiju, ja tā iepriekš jau nav apmaksāta

Kas notiek, ja pircēji neapmaksā rēķinus ?

Katram uzņēmumam agri vai vēlu nākas saskarties ar sadarbības partneriem, kas būtiski kavē parādu apmaksu vai vispār nepilda savas saistības. Ja esat noslēguši līgumu ar līzinga sabiedrību, tad varat uzskatīt, ka Jums ir sava veida apdrošināšanas polise. Faktorings garantē, ka parāda atgūšanu veiks līzinga sabiedrība, bet Jūs varēsiet pievērsties savai tiešajai komercdarbībai.

Uzreiz jāatzīmē, ka faktoringa sabiedrības nav muļķi, tādēļ, izvērtējot riskus, tās var izlemt neapmaksāt visu Jūsu sadarbības partneru rēķinus. Tas nozīmē, ka daļa atbildības joprojām paliek uz uzņēmēja pleciem un pirms sadarbības līguma slēgšanas ir jāvērtē, kam pārdot savas preces un pakalpojumus ar pēcapmaksu.

Kādas ir alternatīvas ?

Īstermiņa naudas plūsmas apdrošināšanai nav labāka risinājuma par faktoringu. Tiem uzņēmumiem, kam šāda iespēja nav pieejama ir jāmēģina vienoties ar banku par citu risinājumu. Atsevišķās situācijās, kad debitori nepilda saistības un tiesas lēmums tuvākajā laikā nav gaidāms, var apsvērt arī patēriņa kredītus. Diemžēl procentu likmes un pieejamās summas lielums šim pakalpojumam ir salīdzinoši mazs un ilgtermiņa uzņēmejdarbībā tas reti, kad būs reāls risinājums.

5 / 5. 2