Vai piekrist kļūt par galvotāju?

Piesakoties kredītam, aizdevējs izvērtē klienta maksātspēju, kredītvēsturi un citus faktorus. Situācijās, kad ienākumi nav pietiekami vai ir citi iemesli līdz galam neuzticēties aizdevums parasti netiek izsniegts. Galvotājs šādās reizēs var kalpot par papildus garantiju saistību  izpildei.

Kas ir galvotājs? 

Galvotājs ir fiziska persona, kas piekrīt atbildēt ar savu mantu un ienākumiem par cita cilvēka ņemtu kredītu apstākļos, kad aizņēmējs nepilda savas saistības. Galvotājam nav tiesības saņemt daļu no kredīta, līdz ar to piekrišanu var uzskatīt par labas gribas aktu. Šādu praksi parasti piekopj ģimenes locekļi, radi vai draugi ar mērķi palīdzēt aizņēmējam saņemt aizdevumu.

Kādas saistības paredz galvotāja statuss?

Likuma priekšā galvotājs ir līdzatbildīgs par kredīta atmaksu. Situācijās, kad kredītņēmējs iet bojā vai citu iemeslu dēļ nemaksā aizdevumu, saistību izpilde pāriet uz galvotāja pleciem, ja vien kreditēšanas līgumā nav noteikts citādi.

Reizēm līgumā tiek iekļauts punkts, ka galvotājs atbild par 70%, 50% vai 30% saistībām no kopējās kredīta summas. Tas nozīmē, ka 100`000 EUR aizdevuma gadījumā, galvotājam sliktākajā scenārijā būtu jāmaksā 30 līdz 70 tūkstoši eiro. Vairumā gadījumu gan galvotāja atbildība nav limitēta un tiek paredzēta pilnā apmērā.

Piekrītot būt par galvotāju, ir rūpīgi jāizvērtē savas finansiālās iespējas atmaksāt kredītu, ja tāda nepieciešamība rastos. Apstākļos, kad galvotājs nespēj pildīt saistības, parāda piedziņa var tikt vērta pret viņa kustamo un nekustamo īpašumu, darba algu, citiem ienākumiem un bankas kontu.

Vai es varu atteikties no galvotāja statusa?

Nevienam nav pienākums kļūt par cita cilvēka galvotāju. Ja tas tomēr tiek izdarīts, vienpusēji atteikties no līgumā noteikto saistību izpildes nav iespējams. Lai atteiktos no galvotāja statusa, jums ir jāpanāk šāda vienošanās ar kreditora pārstāvjiem (banka, nebanku aizdevēji).

Kādiem kredītiem var tikt prasīts galvotājs?

Galvotāja nepieciešamība ir atkarīga no aizdevuma summas un kredītņēmēja maksātspējas. Primāri galvotājs tiek izmantots šādās situācijās:

Vai galvotājs var pārņemt kredītņēmēja īpašumu, ja tas nepilda saistības?

Nē, kredītā nopirktais īpašums automātiski nepāriet galvotājam. Ja galvotājs ilgstoši pilda kredītņēmēja saistības viņam ir tiesības tiesas ceļā pieprasīt, lai īpašums tiktu pārreģistrēts uz viņa vārda. Lēmumu katrā konkrētā gadījumā tiesa pieņem, izvērtējot visus lietas apstākļus.

Vai es varu piekrist kļūt par galvotāju jebkuram?

Jā, ikviens Latvijas iedzīvotājs var galvot par cita kredītu, ja tam piekrīt aizdevējs. Drošības nolūkos gan iesakām piekrist šādam risinājumam tikai situācijās, kad esat aizņēmējam tuvs radinieks vai draugs, jo riski pastāv vienmēr.

0 / 5. 0