Ārkārtas situācijā daudzu uzņēmumu rentabilitāte ir būtiski samazinājusies, apdraudot to pastāvēšanu. Lai ļautu uzņēmumiem pārciest šo periodu, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumos likumos, kas paredz noteikt moratoriju maksātnespējas pieteikšanai līdz 2021. gada 1. martam.

Līdz ar moratorija spēkā stāšanos tiks ierobežotas kreditoru tiesības pieprasīt juridisko personu maksātnespēju. Plānots, ka šāda pieeja ļaus uzņēmumiem turpināt savu saimniecisko darbību ierobežotas ekonomiskās aktivitātes apstākļos.

Maksātnespējas moratorijs neierobežo juridisko personu tiesības pašām pieteikt maksātnespēju situācijās, kad pastāv Maksātnespējas likumā noteiktās pazīmes. Tāpat maksātnespēja joprojām ir saistoša, brīvprātīga procedūra privātpersonām, kuru parādsaistību apmērs pārsniedz 5000 EUR. Realizējot maksātnespējas procesu privātpersonas var atbrīvoties no visām kredītsaistībām dažu gadu laikā.

Nav noslēpums, ka COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos lielākie cietēji ir uzņēmumi, kas darbojas viesmīlības, transporta un sabiedriskās ēdināšanas sektoros. Līdz ar noteiktajiem ierobežotiem šādu uzņēmumu darbība ir apturēta vai ļoti būtiski ierobežota, padarot saimniekošanu praktiski neiespējamu. Aizdevumi uzņēmumiem šādos apstākļos netiek piešķirti un problēmas naudas plūsmā liek atlaist darbiniekus un/vai likvidēt darbību. Ekonomikas ministrijas plānotie risinājumi ir mazs atspaids, taču var izglābt kādu no uzņēmumiem, kas iepriekš aizņēmies no bankām vai citiem kreditoriem un šobrīd nespēj izpildīt kredītsaistības.

Ekonomikas ministrija par šiem jaunumiem publiski paziņoja 2020. gada 20. novembrī un šobrīd gatavo izmaiņas normatīvajos aktos iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā un Saeimā.

Ekonomikas ministrijas sagatavotā preses relīze pieejama šeit.

5 / 5. 1