No 2021. gada 1. janvāra Latvijā ir ieviests jauns – Vienotais nodokļu konts, kas aizstāj lielāko daļu līdz šim Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lietoto, dažādo nodokļu konta numuru. (Vēl līdz 2020. gada 31. decembrim VID lietoja 40 konta numurus, kur katrs bija paredzēts citu nodokļu nomaksai.)

Nodrošināt nodokļu nomaksas izsekojamību palīdzēs VID ieviestā digitālo maksājumu pārvaldības sistēmu. Šī sistēma ļaus sašķirot nomaksātos nodokļus atbilstošās kategorijās un ielādēt informāciju Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

Kādas izmaiņas nodokļu maksātājiem rada Vienotā nodokļu konta ieviešana?

  • Pats būtiskākais jaunums – turpmāk nodokļu nomaksa būs vienkāršāka un ērtāka, jo nebūs jāraizējas, ka tiek sajaukts konta numurs.
  • Jauni nodokļu maksāšanas termiņi. Turpmāk visi nodokļi ir jāsamaksā līdz kalendārā mēneša 23. datumam.
  • Jauni deklarēšanas termiņi vairākiem nodokļiem – elektroenerģijas, izložu un azartspēļu nodoklim, kā arī darba devēja ziņojumu iesniegšanai.
  • Samaksātie nodokļi tiek ieskaitīti atbilstošās nomaksas pozīcijās pēc principa – “First in, First out”. Tas nozīmē, ka nauda vispirms tiek novirzīta to nodokļu nomaksai, kuri jānomaksā pirmie.
  • Valsts ieņēmumu uzskaitē tiek ieviests uzkrāšanas princips. Grāmatvedības darījumi un citi notikumi tiek atzīti brīdī, kad tie rodas.

Kādi nodokļi jāturpina maksāt pēc vecās kārtības?

Diemžēl visi nodokļi vēl nav jāmaksā vienotajā nodokļu kontā. Šeit ir divi galvenie izņēmumi, kas var ietekmēt ikvienu Latvijas iedzīvotāju:

  • Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētie maksājumi ( šeit) tiks pievienoti vienotajam nodokļu kontam, sākot ar 2023. gadu.
  • Nekustamā īpašuma nodoklis – jāmaksā tāpat kā iepriekš uz pašvaldības norādīto bankas konta numuru.

VID informatīvais materiāls par vienoto nodokļu kontu

Papildus informācija

Plašāku informāciju par VID Vienoto nodokļu kontu varat atrast VID mājaslapā – https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts

5 / 5. 1