Studiju un studentu kredīts tavām vajadzībām

Studiju kredīta saņemšanas nosacījumi un priekšrocības

 • Studentu kredītu var saņemt pilna un nepilna laika studenti, kas iestājušies Latvijā akreditētā augstskolā (akreditētā studiju programmā);
 • Pieteikties kredītam vari internetbankā (aizdevumus izsniedz Swedbank);
 • Iespējams saņemt kredītu studijām 100% mācību maksas apmērā augstskolā Latvijā. Agrāk studiju kreditēšanai bija limit, kā rezultātā daļa studentu bija spiesti ņemt patēriņa kredītus. Šobrīdi limiti ir atcelti un ikviens Latvijas iedzīvotājs var doties studēt medicīnu vai pat Latvijā visdārgākajā mācību programmā – zobārstniecībā, kur mācību maksa ir 12000 eur gadā.
 • Pieteikties studentu aizdevumam var arī pašreizējie studiju kredīta saņēmēji, kas vēlas turpināt studijas.
 • Vienlaicīgi tiek apmaksāta vienas studiju programmas apgūšana (pirmā līmeņa profesionālā izglītība, bakalaurs, maģistrs, doktors).

Valsts garantētos studiju un studējošo kredītus administrē valsts finanšu institūcija ALTUM, kas tālāk slēdz sadarbības līgumus ar kredītiestādēm. 2020. gadā vienīgā banka, kas pieteicās sadarboties ir Swedbank (iepriekš Hansabanka).

Šobrīd procedūra aizdevuma saņemšanai ir maksimāli vienkāršota un visiem saprotama. Lai saņemtu studentu kredītu atliek aizpildīt pieteikumu interneta bankā. Topošajiem studentiem vairs nav jāuztraucas, kur atrast galvotājus studiju maksas segšanai. Tāpat vairs nav jāmeklē atlikusī naudas summa situācijās, kad valsts garantētais finansējums pilnībā nesedz studiju maksu. Valsts ir sapratusi, ka izglītoti un profesionāli cilvēki sniedz lielāku pienesumu valsts ekonomikā un biežāk paliek uz dzīvi savā tēvzemē, nevis dodas emigrācijā.

Studējošā kredīts – finansējums ikdienas tēriņiem

Gandrīz katram studentam reizēm nākas savilkt jostu ciešāk. Ja nav vecāku atbalsts, iekrājumi vai vēlme strādāt studiju laikā valsts var izlīdzēt ar studējošā kredītu. Šis aizdevums ir paredzēts ikdienas izdevumu segšanai un tā apmērs ir 80% no noteiktās minimālās algas mēnesī.

Studējošā kredītu var paņemt uz visu studiju laiku vai uz konkrētu laika periodu. Aizņēmuma procenti tiek aprēķināti uzreiz un tie ir jāsāk maksāt no nākamā mēneša. Ja procentu likme līgumā ir noteikta augstāka par 5%, starpību  sedz valsts. Piemēram, ja procenti studējošā aizdevumam ir noteikti 7% gadā, tad 2% bankai apmaksās valsts, bet 5% būs jāmaksā studentam. Šī summa var tikt atvilkta uzreiz no izmaksājamās summas, līdz ar to uz rokas students saņemtu nedaudz mazāk.

Studentu kredīta dzēšanas un atmaksas kārtība

 • Valsts bankām apmaksā studentu kredītu procentus visu studiju laiku un vēl 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas. Valsts apmaksā procentus arī studiju pārtraukumos līdz 731 dienai). Aizdevumu jāsāk atmaksāt 12 mēnešu laikā pēc diploma iegūšanas;
 • Studiju kredīts ir jāatmaksā 10 gadu laikā pēc aizdevuma atmaksas uzsākšanas, ja summa ir līdz 20000 eur vai 15 gados, ja summa ir lielāka;
 • Bērna piedzimšanas vai adoptācijas gadījumā (studiju laikā vai vēlāk kredīta atmaksas periodā) valsts dzēš 30% no atlikušā studentu aizdevuma summas. Jo vairāk bērni, jo lielāks valsts atbalsts. Situācijās, kad kredītņēmēji ir abi vecāki, valsts noraksta 30% abiem vecākiem;
 • Studiju kredīts nav jāatmaksā, ja kredītņēmējs a) nomirst vai b) aizdevuma atmaksas periodā kļūst par I vai II grupas invalīdu;
 • Aizdevuma atmaksas periodā iegūts bezdarbnieka statuss ļauj atlikt parāda atmaksu uz faktisko bezdarba termiņu, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem;
 • Aizņēmumam tiek piemērota mainīgā procentu likme, t.i. fiksētā daļa (maks. 3,5%) + EURIBOR. Ja EURIBOR ir negatīvs, tad tiek piemērota tikai fiksētā likme.

Agrāk valsts mēdza segt mācību maksu skolotājiem, mediķiem un vēl virknei specifisku profesiju, ja tie strādāja konkrētā nozarē. Šobrīd šādas iespējas ir sašaurinātas. Vienīgais izņēmums ir mediķi, kuriem valsts un pašvaldības paredz dažādas subsīdiju programmas, lai pievilinātu mediķus uz reģioniem. Studiju kredīts ar valsts galvojumu ir teicama iespēja iegūt augstāko izglītību un nākotnē pelnīt vairāk, pie nosacījuma, ka izvēlēta perspektīva profesija.

Noderīga informācija

 • 2020. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumi  Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”.
 • Papildus informāciju varat arī meklēt ALTUM mājaslapā.
 • Informācija pēdējo reizi atjaunota 05.08.2020.

0 / 5. 0