tf-bankJaunā TF Bank ir Zviedrijas banka, kas darbojas Skandināvijas valstīs, Polijā, Igaunijā un tagad arī Latvijā. Pirmajā reizē kredītiestāde piedāvā saņemt kredītu par mazāku mazāku summu, bet, pierādot lojalitāti, klienti var otrajā reizē aizņemties jau vairāk. Banka ievēro konservatīvu jeb mērēnu stratēģiju, kas nozīmē, ka tā nemēģina kļūt par tirgus līderi un sadarbojas ar cilvēkiem, kas ir gana uzticami. Ārvalstu kredītiestādes piedāvājumā ir patēriņa kredītu piedāvājumi, bet pirms pieņemt lēmumu, iepazīstieties ar visu zemāk apkopoto informāciju.

Saņemt tf bank aizdevumu

Vai TF Bank ir droša ?

TF Bank ir reģistrēta Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pakalpojumu sniedzēju no Eiropas Ekonomiskās Zonas sarakstā, kuri Latvijas likumos paredzētajā kārtībā paziņojuši par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā saskaņā ar ES direktīvu 2006/48/EK (http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html). Saskaņā ar TF Bank sniegto informāciju Latvijas klientiem piedāvātais aizdevuma līgums ir balstīts uz Latvijas likumiem. Par bankas uzraudzību un izsniegto licenci ir atbildīga Zviedrijas atbildīgā institūcija (FKTK analogs) Zviedrijas  saskaņā ar ES direktīvu 2006/48/EC.

LR Kredītiestāžu likuma 3.panta pirmā daļa  nosaka, ka “Latvijas Republikā tiesības veikt kredītiestādes darbību ir dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei, tās filiālei vai ārvalsts kredītiestādes filiālei.” Noteikumi, kas nosaka citu ES dalībvalstu kredītiestāžu tiesības sniegt pakalpojumus Latvijā, ir ieviesti LR likumdošanā jau kopš 28.10.2004 un 22.02.2007. pieņemtajiem grozījumiem Kredītiestāžu likumā, līdz ar to varam secināt, ka TF Bank, kā ES dalībvalstī – Zviedrijā – reģistrēta banka, ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijā.

Klientiem, kam rodas papildus jautājumi par TF Bank darbību Latvijā ir vienmēr iespēja sazināties ar bankas kredītspeciālistiem vai vērsties FKTK (tel. 67774800, epasts – fktk@fktk.lv).

Kā aizņemties no TF Bankas ?

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju pieteikšanās aizdevumam noris internetā, aizpildot pieteikumu TF Bank mājaslapā. Uzņēmums piedāvā aizņemties līdz 5000 eiro ar atmaksas termiņu līdz 5 gadiem ar procentu likmi 19,90% gadā. Gada procentu likme ir robežās no 22,43 – 28,34%. Pēc līguma parakstīšanas klientam ir jāsedz komisijas maksa 2% apmērā no aizdevma summas.

Pretendēt uz aizdevumu var Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 22 gadiem, pie nosacījuma, ka tiek gūti regulāri ienākumi un klients nav iepriekš kavējis parādu atmaksu.

Piedāvājuma novērtējums

Bankas piedāvātās procentu likmes un aizdevuma nosacījumi ir augstāki nekā vairumam Latvijā bāzēto kredītiestāžu, taču var konkurēt ar dažādiem nebanku aizdevēju finanšu pakalpojumiem (kredītlīnija). Šobrīd TF BANK piedāvājums ir vērtējams kā inovatīvs un, ja citās ES valstīs reģistrētas kredītiestādes sekos šīs bankas paraugam, tad varam sagaidīt ievērojamu konkurences saasināšanos un rezultātā labākus pakalpojumus patērētājiem. Ja vēlaties atrast alternatīvas aizņemšanās iespējas, aplūkojiet Kredit.lv apkopotos piedāvājumus lapas augšpusē.

3.6 / 5. 33