Ar Credit24 zīmolu Latvijā strādājošais SIA IPF Digital Latvia (iepriekš – MCB Finance”) rakstiski apņēmies atlīdzināt klientiem parādu atgūšanā iekļautos, nepamatotos izdevumus, ziņo Patēretāju tiesību un aizsardzības centrs. Uzņēmums atzinis, ka nepamatoti iekļāvis parādu piedziņas procesā izmaksu pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” un sola atmaksāt naudu. Šis paziņojums attiecas uz kredītņēmējiem pret kuriem bija vērsta parādu piedziņa laika posmā no 2013. gada 1. februāra un, kuri bija spiesti šīs izmaksas segt varēs līdzekļus atgūt.

Kā parādnieki var atgūt naudu no IPF Digital Latvia?

Parādnieki, kas bija spiesti segt izmaksu pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” var vērsties Credit24 ar iesniegumu, lai atgūtu līdzekļus. IPF Digital Latvia ir apsolījis visiem, uz ko attiecas šis punkts nosūtīt vēstuli uz reģistrēto elektroniskā pasta adresi. Naudas līdzekļu atmaksu var pieprasīt līdz 2018. gada 27. martam. Iesniegumā jālūdz atmaksāt naudas summa par rēķinā ietverto pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi”. Papildus jānorāda kredītņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un bankas konta numurs.

Cik daudz naudu ir iespējams atgūt?
IPF Digital Latvia ir apņēmusies atmaksāt tos ar parāda atgūšanu saistītos, parādnieka samaksātos izdevumus, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikumu Nr. 61 “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” (29.01.2013.) 2. punktā noteikto maksimālo apmēru (17 eur).

Neskatoties uz iepriekš minēto, Sabiedrība patur tiesības vērsties pret parādniekiem tiesā vispārējā kārtībā, lūdzot piedzīt ar parāda piedziņu saistītos zaudējumus pilnā apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus, atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai kārtībai un apmēram.

Avots: http://www.ptac.gov.lv/lv/news/informacija-pateretajiem-kas-ieprieks-sanemusi-aizdevumus-no-sia-ipf-digital-latvia

4 / 5. 1