Latvijā parādu piedziņa no fiziskām personām noris, lai panāktu, ka privātpersona pilda noslēgtos līgumus – atmaksā parādu vai samaksā par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. Lielākā daļa kreditoru (banka, nebanku kreditori) un pakalpojumu sniedzēju (fiziskas, juridiskas personas) cenšas sākotnēji saņemt samaksu, vienojoties ar parādnieku. Tā kā sarunas ne vienmēr dod rezultātu, tiek iesaistīti parādu piedziņas uzņēmumi.

Parādu piedziņa Latvijā

Parādu piedzinēji
Lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību, Latvijā ir noteikta speciāla parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas kārtība (29.01.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr. 64). Licences izsniedz un komersantus uzrauga Patēretāju tiesību un aizsardzības centrs. Lai atgūtu naudu parādu piedziņas uzņēmumi nav tiesīgi a) aizskart parādnieka kustamo vai nekustamo mantu, b) bloķēt kontus. Tāpat saskaņā ar likumdošanu parādu piedzinēji nedrīkst c) apmeklēt parādnieku dzīvesvietā vai darba vietā bez iepriekšējas piekrišanas, d) aizskart godu vai cieņu, e) sniegt maldinošu informāciju par parāda nemaksāšanas sekām, f) sazināties svētdienās un svētku dienās.

Ar parādnieku drīkst sazināties tikai a) laikā no plkst. 21.00 līdz 8.00, turklāt tikai b) izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju un līdzekļus. Ja ar parādnieku šādā veidā nav iespējams sazināties, piedzinējs drīkst izmantot kontaktinformāciju, ko ieguvis iepriekš sazinoties ar parādnieku. Tas nozīmē, ka uzņēmumi nedrīkst sūtīt vēstules vai zvanīt kolēģiem, draugiem, radiem. Nav pieļaujama arī saziņa sociālajos tīklos, ja iepriekš neesi devis šādu piekrišanu. Situācijās, kad nekas, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējs vai pats kreditors nosūta rakstveida vēstuli uz parādnieka deklarēto dzīvesvietu. Praksē liela daļa uzņēmumu vēstuli sūta uzreiz, jo par tās izsūtīšanu viņi vēlāk drīkst prasīt atlīdzību (ne vairāk kā 7 eiro).

Visi licencētie parādu piedziņas uzņēmumi

Uzņēmuma nosaukums Reģ. nr. Juridiskā adrese
Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā 40103595574 Brīvības gatve 214M-2, Rīga, LV-1039
ARVIK, SIA 40003666438 Gunāra Astras iela 8 k-1 -2, Rīga, LV-1082
BALT RISK, SIA 40003436728 Lokomotīves iela 34, Rīga, LV-1057
Baltijas Parādu Piedziņas Centrs, SIA 40103305206 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Creditreform Latvijā, SIA 40003255604 Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013
Darījumu drošības centrs, SIA 40103770500 Brīvības gatve 315-4, Rīga, LV-1006
ExpressInkasso, SIA 40103211998 Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039
GELVORA, SIA 40103837691 Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012
Gelvora” filiāle Latvijā, UAB 40103208983 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012; Pasta iela 4, Liepāja, LV – 3401
Hiponia, SIA 40003426895 Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010
INKASSO, SIA 40103272013 Bauskas iela 20, Rīga, LV-1004
Intentus Inkaso, SIA 45403016540 Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084
JULIANUS INKASSO LATVIJA, SIA 40003717522 Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039
KDB, SIA 40103316680 Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011
Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”, SIA 40003428538 Jauniela 19-2, Rīga, LV-1050 Maskavas iela 450B, Rīga, LV-1063
Kredītu inkasso, SIA 40103496070 13.janvāra iela 3, Rīga, LV-1050.
LEX INTERPRETIS, SIA 40003873412 Krišjāņa Barona iela 28A-8, Rīga, LV-1011
Lindorff OY (Lindorff Oy Latvijas filiāle) 0140351-4 Duntes iela 11, Rīga, LV-1013
Melnā lapa, SIA 40103299624 Baltā iela 1B, Rīga, LV-1055
Neilanders, SIA 40103475473 Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005
Parādu uzraudzības Centrs Castovanni, SIA 40103609817 Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039
Paus Konsults, SIA 40003352670 Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
Personu drošības kontroles sistēmas, SIA 40103816492 Brīvības iela 43-1A, Rīga, LV-1010
Pieejami juridiskie pakalpojumi, SIA 40103378905 Uriekstes iela 4, Rīga, LV-1005
Regnus Inkasso, SIA 40103651049 Lielirbes iela 13-87, Rīga, LV-1046
RIDA COMPANY, SIA 40003942150 Bruņinieku ielā 29/31, ofiss 308, Rīga, LV-1011
Sergel, SIA 40103183181 Braslas iela 29A, 4.stāvs, Rīga, LV-1084
SPT Latvija, SIA 40103954902 Katrīnas dambis 24 k-2 – 4, Rīga, LV-1045
SUN CREDO, AS .50003760601 Lielā iela 1, Jelgava, LV-3001
Uzņēmējdarbības attīstības fonds, SIA 40003995980 Elizabetes iela 8-2, Rīga, LV-1010
Verdikts, SIA 40103807451 Mūkusalas iela 25, Rīga, LV-1004

Kā notiek parāda piedziņa ?

Neatkarīgi no tā vai parāda piedziņu veic pats uzņēmums vai parādu piedzinējs, procedūra ir samērā līdzīga. Vispirms telefonsarunas laikā tiek mēģināts panākt kompromisu. Nākamais solis ir vēstules nosūtīšana. Vēstulē tiek ietverta šāda informācija a) parāda fakts, b) apmaksas kārtība un termiņu, c) informācija par parāda piedziņas uzņēmumu, tā izdevumiem, d) kontaktinformācija. Parādniekam 21 dienas laikā no vēstules saņemšanas brīža ir iespēja izteikt iebildumus par parāda faktu, apmēru un termiņu (Saskaņā ar likumdošanu ierakstīta vēstule tiek uzskatīta par saņemtu 5 darbadienas pēc tās izsūtīšanas). Arī parādu piedzinējs var iebilst pret parādnieka argumentiem, sniedzot atbilstošus pierādījumus – čeku, līgumu kopijas u.c. nepieciešamās ziņas. Visus parādu piedziņas izdevumus vēlāk sedz parādnieks, tomēr izdevumiem ir jābūt pamatotiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta “Noteikumiem par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” Nr. 61, 29.01.2013. parādu piedziņas kompānijas nedrīkst prasīt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies:

  • neievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma prasības;
  • nosūtot rakstisku atgādinājumu parādniekam biežāk nekā vienu reizi divās nedēļās vai biežāk par trīs reizēm visa parāda atgūšanas procesa laikā;
  • pēc parāda apmaksas kreditoram vai pakalpojuma sniedzējam. Izņēmums – kreditors saņem naudu, bet parādu piedziņas uzņēmums jau ir uzsācis naudas atgūšanu. Ja process jau ir sācies, parādniekam būs jāsedz parādu piedzinēja izdevumi (piemēram, vēstules nosūtīšanas izdevumi);
  • veicot objektīvi nevajadzīgas un nepamatotas darbības parāda atgūšanai;
  • veicot darbības, kas atzīstamas par negodīgu komercpraksi (saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu).

Parādu piedziņas vienkāršākais veids

Situācijās, kad parādnieks ir bezatbildīgs, parāda summa nepārsniedz 15 tūkstošus eiro un ir zināma deklarētā dzīvesvieta, ir iespējama saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā. Procedūras ietvaros kreditors vai tā pārstāvis var iesniegt prasību rajona vai pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Pieteikums jāiesniedz, ņemot vērā parādnieka deklarēto dzīvesvietu. Tiesa, saņemot pieteikumu, nosūta parādniekam vēstuli, kurā lūdz apmaksāt parādu vai sniegt iebildumus. Svarīgi – vēstule tiek izsniegta pret parakstu. Ja vēstule tiek saņemta un 14 dienu laikā netiek sniegti iebildumi, tiesa pēc tam 7 dienu laikā pieņem lēmumu par saistību piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu. Lēmums pēc tam tiek nosūtīts pieteicējam un parādniekam. Pieteicējs ar šo lēmumu var pēc tam iet pie tiesu izpildītājiem, lai apķīlātu parādnieka mantu vai atgūtu naudu citiem, likumā noteiktiem līdzekļiem.

Parādniekam ir tiesības  sniegt iebildumus vai noraidīt pieteicēja prasību. Ja tas notiek, tiesnesis pieņem lēmumu par tiesvedības izbeigšanu. Tas nozīmē, ka parāda atgūšana piespiedu izpildes brīdinājuma kārtībā ir iespējama tikai tad, ja parādnieks ir pasīvs un vai labprātīgi veic samaksu.

Parāda piedziņa no privātpersonas tiesas ceļā

Situācijās, kad kreditors, pakalpojuma sniedzējs, parādu piedzinējs vai privātpersona nespēj panākt līguma saistību izpildi, nakamais solis ir tiesa. Iesniedzot prasību tiesā, ir jārēķinās, ka Latvijā tiesas ir noslogotas un process var aizņemt no vairākiem mēnešiem, līdz vairākiem gadiem. Vairumā gadījumu parādniekam ir iespēja pagarināt tiesas procesu – sniedzot savus argumentus, iebildumus, neierodoties uz tiesas sēdi vai veicot attiecīgas procesuālas darbības. Metodes ir dažādas, taču beigās tiesa, visticamāk, nolems par labu kreditoram un liks parādniekam apmaksāt arī tiesas izdevumus. Pēc tiesas lēmuma parāda piedziņa tiks nodota tiesu izpildītājiem, kas rīkosies saskaņā ar likumdošanu, lai izpildītu tiesas lēmumu.

Vai, atgūstot parādu, tiek sabojāta kredītvēsture ?

Ziņas par parādnieku tiek ietvertas parādnieku reģistrā, ja maksājumu saistības tiek kavētas ilgāk par 60 dienām vai ir iestājies parāda piedzinēja paziņojumā noteiktais termiņš iebildumu izteikšanai un parāds šajā laikā nav samaksājis parādu. Jums ir iespēja pārbaudīt kredītvēsturi internetā, taču pilnīgu precizitāti nevar garantēt. Parādnieku datu bāzes Latvijā uztur gan valsts institūcijas, gan vairāki privātie uzņēmumi. Saskaņā ar likumdošanu Ziņas par parāda faktu melnajos sarakstos ir jāuzglabā trīs gadus pēc saistību novēršanas. Vai komersanti šo prasību reāli ievēro un neuzglabā datus ilgāk publiski nav zināms. Cilvēkiem, kuri ir iekļauti parādvēstures datubāzē ir jārēķinās, ka dabūt kredītu ar sliktu kredītvēsturi vienmēr ir krietni sarežģītāk, jo uzticības kredīts šādam klientam ir zemāks. Tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas pārskatāmā nākotnē pirkt mājokli kredītā vai izmantot, ir būtiski saglabāt pozitīvu kredītvēsturi un pildīt līgumsaistības noteiktajā termiņā. Parāda piedziņa nekad nav patīkams process un vienmēr padara jebkuru darījumu parādniekam dārgāku.

4.8 / 5. 17